Stichting ZijnswegNiek Dekker - oprichter

Geplande activiteiten
Planning: Een lijst van geplande activiteiten is te zien in de agenda.
Informatie: Voor alle activiteiten is extra informatie opvraagbaar via info@zijnsweg.nl of via 06-361-8-000-8.
Eerdere activiteiten
Lezingen: Het organiseren van lezingen.
Stichting Zijnsweg
Doelen: Zijnsweg wil een bijdrage leveren aan het breder verstaan der dingen, door...
  • het organiseren van bijeenkomsten in een veilige sfeer, om de eigen authenticiteit te ontdekken,
  • het uitoefenen van invloed op maatschappelijke processen die leiden tot meer zelfinzicht, individueel alsook in collectieve verbanden,
  • het steunen van netwerkorganisaties.
Opgericht: 20 april 2015 te Arnhem
Registratie: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63150573
Donaties
Donaties: worden ingezet ten behoeve van de doelstellingen van de stichting en met dank aanvaard.
Bankrekening: Triodosbank NL77 TRIO 0390 4967 90
ten name van "Stichting Zijnsweg", Westervoort
Vermelding: Vermeld (indien van toepassing) de naam van de betreffende activiteit.
Contact
Adres: Lange Maat 45
6932 AB Westervoort
Telefoon: 06 361 8 000 8
Email: info@zijnsweg.nl

Laatst bijgewerkt: 29.03.2023. Als je vragen, op- of aanmerkingen hebt over deze pagina, laat 't ff weten via info@zijnsweg.nl.