Stichting ZijnswegNiek Dekker - oprichter

Geplande activiteiten
Planning: Een lijst van geplande activiteiten is te zien in de agenda.
Informatie: Voor alle activiteiten is extra informatie opvraagbaar via info@zijnsweg.nl of via 06-361-8-000-8.
Eerdere activiteiten
Lezingen: Het organiseren van lezingen.
Op aanvraag
Satsang
Naast het geplande bijeen zijn in Arnhem houd ik op verzoek Satsang, individueel of voor een groep.
Begeleiding
Tevens ben ik beschikbaar voor een gesprek, in begeleidende zin, waarin je je eigen onderwerp kunt inbrengen. Bijdrage is op basis van donatie.
Stichting Zijnsweg
Doelen: Zijnsweg wil een bijdrage leveren aan het breder verstaan der dingen, door...
  • het organiseren van bijeenkomsten in een veilige sfeer, om de eigen authenticiteit te ontdekken,
  • het uitoefenen van invloed op maatschappelijke processen die leiden tot meer zelfinzicht, individueel alsook in collectieve verbanden,
  • het steunen van netwerkorganisaties.
Opgericht: 20 april 2015 te Arnhem
Registratie: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63150573
Donaties
Donaties: worden ingezet ten behoeve van de doelstellingen van de stichting en met dank aanvaard.
Bankrekening: Triodosbank NL77 TRIO 0390 4967 90
ten name van "Stichting Zijnsweg", Westervoort
Vermelding: Vermeld (indien van toepassing) de naam van de betreffende activiteit.
Contact
Adres: Lange Maat 45
6932 AB Westervoort
Telefoon: 06 361 8 000 8
Email: info@zijnsweg.nl