Satsang Drieluik

met Hans Laurentius
.. .. ..

Een Satsang Drieluik is opgebouwd uit drie dagdelen, ofwel een vrijdagavond, zaterdag en zondagmiddag, waarbij het thema
'Waarheid Dat Ben Jij' centraal staat.

Opzet van de Drieluik
Met eenzelfde groep mensen ga je binnen een relatief korte periode de diepte in en kijk en voel je wat de voorop gestelde aannames in je leven met je doen, je te zeggen hebben. De bijeenkomsten kenmerken zich door een directe
en gelijkwaardige dialoog.

Bewustwording is niet perse leuk. Echter, dit proces van bewustworden kan je wel helpen je te bevrijden van veel wat er in je leven niet nodig is,
of hoeft te zijn.

Quotes van Hans Laurentius:

Als spiritualiteit niet ook verontrustend is, verdient het die naam niet.

Zelfonderzoek is enkel voor intern gebruik.

De werkelijkheid IS, de tweede laag van opvattingen en houdingen voegen wij zelf toe.

Onverwerkte emoties en de weerstand tegen voelen houden ‘je’ weg van dit-hier-nu.

De werkelijkheid is nooit een probleem, totdat wij conclusies trekken op basis van angst en verlangen.

In wezen ben je vrij, je denkt echter een afgescheiden wezen te zijn en houdt de ‘story of self’ steeds gaande.

Je geest is teveel geïnteresseerd in oplossingen, terwijl diezelfde geest de schijnproblemen veroorzaakt.

Bevrijding is in wezen het stoppen van verhaaltjes over de werkelijkheid en het afgescheiden zelf.

Je kunt onwaarheid verminderen, waarheid kan niet vermeerderd worden, waarheid IS.

Wat je wezenlijk bent is nog nooit iets aangedaan, heeft nog nooit geleden, en zal dat ook nooit.

Wat je wezenlijk bent is (al) VRIJ.

Er is sprake van een te grote interesse in persoonlijke problemen, dit is niet helpend in het kader van realisatie.

Spirituele ervaringen zijn net als alle andere ervaringen, ze komen en gaan.

Verlichting is geen spirituele ervaring. Het is het einde van onwaarheid, en het is ongeneeslijk.

Er zijn geen echte problemen, alleen bedachte.

In alle bijeenkomsten kunnen bovengenoemde en andere thema’s aan bod komen.

.. .. ..

Vrijdagavond

Introductie/inventarisatie (waar ‘zit’ je, wat wil je) We zullen eerst een inschatting maken over wie wat al ‘weet’, wat de spirituele obstakels lijken te zijn, wat de werkelijke vraag of wens is van de deelnemers. Alles kan en mag gezegd of gevraagd worden, er zal op worden gereageerd vanuit Bewustzijn, en zo zullen waarschijnlijk vrij snel eventuele en gebruikelijke misvattingen duidelijk worden. Waar nodig zal geholpen worden middels eenvoudige aanwijzingen en/of bewustzijnstechnieken om deze te doorzien.

Zaterdagmiddag

Verdieping. Deze middag zal voor verder onderzoek worden gebruikt, we gaan verder en dieper op de zaken in betreffende de schijnbare en echte werkelijkheid. Er zal worden geëxperimenteerd met het verschuiven van perceptie en verheldering plaatsvinden m.b.t. de conditioneringen die het rechtstreeks ‘zien’ van hoe-het-is in de weg staan.

Zondagmiddag

Op deze afsluitende middag zullen we bezien wat tot nog toe helder is of nog niet. Eventuele adviezen kunnen worden aangereikt en er kan verder onderzocht worden wat niet helder lijkt. Inmiddels zal wel duidelijk zijn dat bewustwording niet perse leuk is, en dat het in eerste instantie niet gaat om ‘je goed voelen’. Je zult worden aangemoedigd elke dag iets eerlijker en waarachtiger te zijn: onwaarheid kan verminderd worden, waarheid niet vermeerderd.

Nota bene. Wat er precies gebeuren zal of behandeld wordt is in wezen meer afhankelijk van jou als deelnemer dan van de spreker. De deelnemers bepalen de energie, thematiek en het feitelijke verloop door hoe ze zijn op het moment zelf. Satsang is enkel een spontane communicatie over en weer, waar Stilte en verbale response plaatsvinden. Het is geen lezing over een statisch onderwerp, maar levend onderricht.

Hans Laurentius geeft onderricht sinds 1998, en heeft sindsdien honderden sessies, satsangs, weekendbijeenkomsten en retraites geleid. Tevens publiceerde hij o.a. zes boeken over non-dualiteit en spiritualiteit (waaronder ‘De vreugde van verlichting’, ‘Zelfherinnering’ en ‘Een herfstvol satsangs’) en vele artikelen en columns (vooral in InZicht). Meer informatie op: www.hanslaurentius.nl

Aanvang:
Vrijdagavond: 19.30 21.45 uur
Zaterdagmiddag: 13.30 t/m 16.30 uur
Zondagmiddag: 13.30 t/m 16.30 uur

Bijdrage is € 112,50. (voor minima € 90,-)

(inclusief consumpties)

Locatie: NPB Rijnkapel
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum

(pal rechts naast FireZone benzinepomp station)

Route
De Rijnkapel (NPB kerk) rechts naast de FireZone benzinepompstation en is op 3 minuten loopafstand van een bushalte. (halte Groeneweg) Buslijn 352 vertrekt vanaf NS Arnhem en NS Ede/Wageningen. Voor de auto’s is er ruime parkeer gelegenheid aan de straatweg. De parkeergelegenheid voor de Rijnkapel zelf is alleen bedoeld voor de minder validen.

Opgave
Het is gewenst om vooraf per bank het inschrijfgeld aan Zijnsweg rekening over te maken. Gelieve per email of per telefoon op te geven. Email: info@zijnsweg.nl
Telefoon: 06 361 8 000 8

De inschrijving is definitief na overmaking van de bijdrage t.n.v.Zijnsweg, Triodos (per 09.05.2015 gewijzigd nummer) rek.nr. NL 77 TRIO 0390 4967 90 o.v.v. ‘Satsang Drieluik plus de betreffende maand.

Satsang Drieluik is een initiatief van
Stichting Zijnsweg.